dimence

dimence

Dimence is een organisatie die geestelijke gezondheidszorg biedt aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen. De vestiging Westerdok in Almelo is door architect Daan Josee (Kristinssen) ontworpen. SKVL kreeg de opdracht om het volledig symmetrische gebouw van 20.000m2 van zowel bewegwijzering als een zekere bezieling te voorzien. Om de diepgang te vatten die het gebouw door zijn functie ondergaat is op initiatief van SKVL middels brainstormsessies en workshops een verhaal ontwikkeld wat de psyche van de mens verteld. Om dit verhaal te verwezenlijken is gebruik gemaakt van de expertise van een zevental illustratoren en 1 dichter. Tijdens het realisatie proces heeft SKVL technische begeleiding geboden aan de illustratoren zodat elke illustratie op levensgroot formaat kon worden gerealiseerd. De vraag naar bewegwijzering en bezieling is in het proces tot een samenhangend geheel versmolten. In het verlengde van de architectuur zijn de posities voor de illustraties geanalyseerd. Door het gebouw te beschouwen als een boek is er een intiem en liefdevol verhaal verteld in de locatie Westerdok. Een storytelling building met verhalen die je raken zonder confrontatie.

In uiting gebracht dankzij illustratoren Elske Berndsen, Coert de Boe, Caroline Cracco, Ingeborg Panjer, Annemiek Pruijt, Anja Tubben en dichteres Heidi Koren.

fotografie: Vincent Nijhof

Dimence

Noodweer - Caroline Cracco

www.cracco.nl

proces

Dimence is een ggz instelling in het oosten van Nederland. Het grote van 20.000 m2 gebouw is volledig symmetrisch opgebouwd. Door de symmetrie in zowel de trappenhuizen als op de vleugels was het risico groot dat je als bezoeker verdwaalt zou raken. SKVL kwam met het idee om, naast de bewegwijzering, op markante punten in het gebouw illustraties te tonen die inspelen op het thema ‘de psyche van de mens’.

Op initiatief van SKVL werden brainstormsessies en workshops geïnitieerd met een klankbordgroep uit de organisatie om de kernwaarden en thema’s vanuit Dimence te formuleren. SKVL selecteerde 7 illustratoren en een dichter om in nauwe samenwerking het (beeld)verhaal te ontwikkelen. Uiteindelijk zijn er meer dan 150 illustraties en gedichten ontwikkeld die door ons op verschillende posities in het gebouw zijn geplaatst. Er is gekeken naar schaal en posities om zo de juiste nuance / uitspraak te maken.

De projectleiding en begeleiding tijdens de montage is tevens begeleidt door ons me de gedacht om de vrijheid in te bouwen om in het werk te kijken nog te zoeken naar onverwachte posities van de beelden. Hierdoor ontstonden kansen om soms op totaal onverwachte momenten verrast te worden door een gedicht of een illustratie.

Hulp aanvaarden - Coert de Boe

www.boeontwerp.nl

Wortelbosje - Elske Berndes

pinterest.com

Maandagmorgen - Elske Berndes

pinterest.com

Schrijf - Heidi Koren

www.heidikoren.nl

Bevrijd - Coert de Boe

www.boeontwerp.nl

The merman - Annemiek Pruijt

www.annemiekpruijt.nl