Provincie Gelderland

Provincie
Gelderland

De éénpluséén index is een tool die is ontwikkeld om op een systematische manier te reflecteren op de inhoud van de omgevingsvisie en de documenten die als reactie hierop geschreven zijn.

Provincie gelderland

Clemens Cornielje

Clemens
Cornielje

Met veel enthousiasme presenteerden de studenten Pim Heijink en Arie Mallegrom de tentoonstelling aan de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

video