mysterie van het oorijzerwrak

Bij Batavialand wordt de herziene expositie "Het Mysterie van het Oorijzerwrak" gepresenteerd. Conservator Joran Smale gidst bezoekers door het ontrafelen van de verhalen en feiten rond een scheepsopgraving uit 1959. Het wrak herbergt een schat aan 19e-eeuwse artefacten, waaronder vier zilveren oorijzers. De intrigerende ontdekking begint met een prachtig versierde koperen tabaksdoos, de eerste aanwijzing over het mysterie van het vergane schip en zijn bemanning.

De tentoonstelling biedt een speurtocht naar het leven aan boord, met persoonlijke bezittingen als kinderschoenen, sieraden en keukengerei. Archiefonderzoek vult het verhaal aan, waarbij bezoekers stap voor stap het schip en zijn bemanning onthullen. De climax van de zoektocht onthult zelfs de naam van het schip. Naast het Oorijzerwrak biedt Batavialand een blik op andere scheepswrakken, waarbij Flevoland zich profileert als 's werelds grootste scheepskerkhof op het droge.

Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en schoolgroepen, belicht de interactieve speurtocht het rijke verleden van Flevoland. Conservator Joran Smale prijst de samenwerking met SKVL, benadrukkend hoe de tentoonstelling recht doet aan de inhoud en het verhaal. Het toevoegen van beeldmateriaal en interactieve onderzoekstafels versterkt de aantrekkingskracht. De flexibiliteit in het betrekken van conservatorideeën, zelfs in de laatste fase, resulteert in een visueel aantrekkelijke en informatieve expositie.

campagnebeeld: medea huisman
foto's: Mike Bink

Museum Batavialand Lelystad

De Tijd Vooruit

Vanuit het idee om een centrale tentoonstelling te maken in Zeist heeft SKVL een aantal opties bekeken op de campus te Zeist. In de keuze van een locatie waren twee aspecten leidend. De tentoonstelling mag de functies van het gebouw niet in de weg staan, maar moet wel opvallen in een gebouw dat hiervoor niet is ingericht.

Met de keuze voor een schil rondom het front van het auditorium voegt de tentoonstelling juist een extra dimensie aan het gebruik en de beleving van het gebouw toe. Door gebruik te maken van onbenutte ruimte in het voorgebied ontstaat een dynamische verticale tentoonstelling, toonaangevend in zijn vorm. En brengt zo, in het hart van Achmea, een belangrijk stuk identiteit tot leven. Voor medewerkers en relaties.

Vanuit de inhoudelijke relatie tussen inhoud, vorm en locatie ontstaat een dynamische tentoonstelling waar de bezoeker zich kan verdiepen in de rijke geschiedenis en geprikkeld wordt na te denken over het hier en nu en de toekomst.

Door een repeterende constructie rond het front van het auditorium ontstaat een ruimtelijke geleding die de thema’s in onderlinge samenhang plaatst. We zetten in op de kracht van de verbeelding. Door de verhalende vertelwijze zijn bezoekers in staat de context van Achmea te duiden en worden ze geraakt door de impact die Achmea speelt.

foto's: Mike Bink
film: cambition
drone: sky-lynx
edit: Reye media

Congrescentrum Achmea Zeist

de spelende mens

Speelgoed als spiegel van de samenleving. Met deze intentie werd SKVL betrokken als ontwerp partner voor een vernieuwd Speelgoed Museum in het centrum van Deventer. Het Museum is samen met museum de Waag onderdeel van Deventer Verhaal. 

De gevarieerde verzameling geeft een prachtig inzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen. Speelgoed komt pas tot leven door fantasie en interactie. Bij de herinrichting van het museum zijn we uitgegaan van deze verschillende functies en betekenislagen van speelgoed in onze samenleving. 

De twee pakhuizen zijn in eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. Er zijn typische kenmerken uit de Hanzeperiode bewaard gebleven die door eerdere verbouwingen deels aan het zicht waren onttrokken. Ons doel was deze bouwhistorische kwaliteiten in de nieuwe opzet opnieuw zichtbaar te maken en meer te verbinden met de museale inrichting. Gebouw en tentoonstelling versterken elkaar.

Door middel van kleinschalige ingrepen is er meer ruimte gecreëerd om gasten op een goede manier te ontvangen. Voor mindervaliden is hiermee de toegankelijkheid van het museum ook vergroot. Met de Wonderkamer als start en einde van het museum bezoek is een goede fundering gelegd voor groeiende bezoekers aantallen. 

Om een meer verhalende opzet te bereiken is sterk ingezet op beeldredactie in samenwerking met Frederieke Jeletich-Visser

Naast het bieden van context bij de collectie is er vooral een rijke beeldlaag ontstaan die het idee van de spelende mens elke keer weer op een andere manier probeert te duiden. 

Speelgoedmuseum Deventer is een interactief museum waarbij kijken, doen, beleven en leren de standaard zijn. 

foto's: Mike Bink

Speelgoedmuseum Deventer

Ado speelgoed, speelt goed!

Detail, ambacht, beleving, harmonie en schoonheid vormen samen het vertrekpunt van de tentoonstelling. Met de ambitie diegenen te raken waar het allemaal mee is begonnen: de kinderen. Zij maakten vandaag het verleden.

Tijdens het maakproces van deze tentoonstelling putte Studio Koster van Lienen inspiratie uit een zeer rijk archief van het sterke merk ADO, dat begin twintigste eeuw houten speelgoedautootjes liet maken door patiënten met open tuberculose. De werkplaatsen van de sanatoria in de bossen nabij Apeldoorn vormen het hart van deze geschiedenis die verweven zit in de gehele tentoonstelling. Van daaruit zijn vele zijpaden te bewandelen naar ruimtes die de tijdsgeest, de originaliteit en ambachtelijkheid; kortom de identiteit van ADO levensecht laten zijn.

Coda Museum Apeldoorn

Roofkunst Voor, tijdens, na WOII

De Nederlandse overheid heeft veel van deze gestolen kunst na de oorlog in handen gekregen. De kunstwerken werden verdeeld over de musea, in depot opgeslagen of geveild. Stichting Terborg is een private instelling die zich inzet om de historische schatten die Nederland in haar bezit heeft aan het publiek te tonen. Roofkunst was de aftrap van een reeks tentoonstellingen waarbij de Bergkerk te Deventer als locatie dient en is inhoudelijk in nauwe samenwerking met curator prof. Dr. Rudy Ekkert en historicus Eelke Muller tot stand 

foto's: Mike Bink

Bergkerk Deventer

Grafheuvels

Concept voor de vormgeving van de tentoonstelling ‘Sporen in het Landschap’ is de grafheuvel zelf geweest. Een serie driedimensionale vormen werd gecreëerd. Met specialistische software zijn deze doorontwikkeld en opgebouwd uit gefreesde panelen die als een puzzel in elkaar geschoven konden worden. Door de gemaakte ontwerpkeuzes hebben we de samenstellers extra tijd kunnen geven de inhoud verder uit te werken door de bouwtijd zeer compact te houden. Voor het bouwteam werd dit gerealiseerd doordat alle elementen op maat en genummerd binnenkwamen. Dit zorgde ervoor dat alles in een dagdeel stond.

Coda Museum Apeldoorn

niet  bang zijn

In een casco pand in het Maankwartier te Heerlen is door SKVL een pop-up museum gerealiseerd die het verhaal verteld over het migratie verleden rond de mijnen. Met een grote betrokkenheid heeft SKVL met initiator Milena Mulders en producent Sanne Gijsbers intensief samengewerkt om dit project te realiseren. Het resultaat is een aangename, bevragende ontmoetingsplek waarin het begrip 'Mijn Migratie' een gezicht krijgt met als doel te duiden, te verzamelen en de dialoog te openen over migratie anno nu. De tentoonstelling laat zien hoe een betrekkelijk homogene samenleving in korte tijd veranderde in een multiculturele samenleving, en biedt ruimte aan de bezoeker om eigen migratie-verhalen, objecten, archieven, herinneringen en meningen te delen. SKVL adviseerde op inhoud hoe je zo'n rijk  verhaal op een heldere en genuanceerde manier neerzet. Het rauwe karakter van het casco pand paste goed binnen het beeld van de mijnen. Dit is door SKVL versterkt door de ruimtelijke plaatsing en materialisatie van de tentoonstellingswanden.

Maankwartier Heerlen

Eindexamen expositie

Het afstudeerwerk van de studenten van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten is te zien in een collectieve tentoonstelling die elk jaar op een nieuwe en unieke manier wordt vormgegeven. De eerste editie werd gehouden in een leegstand winkelpand van 2100 vierkante meter, daarna kende het de Grote Kerk in Zwolle als basis. Op deze markante plek in het hartje van de stad werkten SKVL en ArtEZ meerdere jaren samen om het complexe vraagstuk op te lossen wat gaat over het samenbrengen van alle talentvolle eindexamenkandidaten met een imposant Rijksmonument als bakermat. SKVL vervulde zowel de rol van curator en projectleider. Naast het tentoonstellingsontwerp werd er elke editie een krant uitgebracht in een oplage van 5000 exemplaren.

foto's: Christiaan de Bruijne
finals editie 2019

Grote Kerk Zwolle

de waag

Museum de Waag te Deventer is gehuisvest in een monumentaal pand uit 1528 te Deventer. Het waaggebouw diende als decor voor de tentoonstelling ‘Persoonlijke verhalen over de Deventer Collectie’. Tijdens deze tentoonstelling werd de rijke geschiedenis van de Hanzestad Deventer getoond aan de hand van negen persoonlijke verhalen van haar inwoners. Het monumentale pand op de Brink staat circa 80 cm uit het lood waardoor er ruimtelijke kwesties waren op te lossen. Vanuit respect voor het gebouw heeft SKVL een tentoonstellingssysteem ontwikkeld wat zich tussen het bestaande balken raster in klemt zonder een schroef te gebruiken. Hierdoor was het mogelijk om de ruimte op te delen in verschillende gebieden. De vitrines werken samen als een geheel, ze vormen een coulisse waarin de persoonlijke verhalen worden verteld. Elk uniek verhaal heeft een vitrine met bijbehorende kleurstelling waarin teksten, afbeeldingen en voorwerpen werden getoond. Voor het kleurgebruik is er een analyse gemaakt van het glas en lood in het pand, hieruit is een palet ontstaan die door de gehele tentoonstelling is gebruikt. Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Studio Groen+Schild.

Brink Deventer

Hotel Stories

SKVL ontwierp niet alleen de tentoonstelling in opdracht van Saxion Hogere Hotelschool, maar was eveneens curator van deze omvangrijke expositie. Een unieke en fijne samenwerking met internationale kunstenaars, hoteleigenaren en fotografen was het resultaat van een expositie met veel humor, ongemak en emotie. In Hotel Stories bleef geen deur gesloten, geen kans onaangeraakt. De bouwstenen van deze expositie komen uit een verzameling (intieme) verhalen van kunstenaars die beelden, films, muziek, songteksten, literatuur en poëzie hebben gemaakt op basis van hun hotelervaringen. Denk aan Linda Troeller en haar geliefde en befaamde Chelsea Hotel in New York, of de wereldberoemde foto van Niko Koster, die John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton Hotel vastlegde. Deze prachtige zwart/wit foto’s werden voor Hotel Stories beschikbaar gesteld. 

foto's: Christiaan de Bruijne

Coda Museum Apeldoorn

Pieter Puype

Bij het maken van deze tentoonstelling heeft SKVL, in samenwerking met Paul Rem (conservator van Paleis het Loo) en historicus Frederik Erens niet alleen gevaren op bestaand historisch materiaal, maar eveneens nieuw materiaal gemaakt. Door gebruik van verschillende kleurtonen passend bij de thema’s en spannende doorkijkjes die de themakamers met elkaar verbinden, is de tentoonstelling een dynamische ruimte die bovendien in contact staat met twee andere tentoonstellingen in het museum.

Coda Museum Apeldoorn

dia slide show

Het Amsterdamse Lloyd Hotel vierde in 2014 zijn tienjarig jubileum. Zijn bestaan is niet onopgemerkt gebleven. In vele magazines, reisgidsen en online-media wordt het Lloyd (en de daaraan gekoppelde Culturele Ambassade) met zijn rijke en bewogen geschiedenis in de schijnwerpers gezet. Om hier bij stil te staan vroeg directeur Suzanne Oxenaar Studio Koster van Lienen een expositie in te richten over het Lloyd als geliefd project in de media.

Bescheiden maar trots. Dat is precies wat dit semiautonome project is geworden. Duizend digitale beelden zijn omgezet naar analoge dia. Resultaat is een niet voor de hand liggende installatie, die als een charmante machine de bezoeker een Lloyd-waardige presentatie toont.

Lloyd hotel Amsterdam

Forest fairytales

Forest Fairytales presents visitors with a world that seems to stand apart from everyday reality and by doing so gives spectators the chance to temporarily escape from everyday life. At the same time, Forest Fairytalesprovides the distance that is sometimes needed to view one’s own life from another perspective or to come to view the world in a different way. 

Curator Guido de Vries’ inspirations for this exhibition were the woods around Apeldoorn, fairytales and the contradictory qualities both the woods and fairytales possess. A forest is not just beautiful, fairylike and enchanting, but it also is a frightening and dangerous place full of dark secrets. A fairytale is more than a story with a happy ending. It tells us about good and bad, light and dark, ugly and beautiful, soft and hard, tension and relaxation.

photography: Christiaan de Bruijne

Coda Museum Apeldoorn