mysterie van het oorijzerwrak

mysterie
van het
oorijzerwrak

Bij Batavialand wordt de herziene expositie "Het Mysterie van het Oorijzerwrak" gepresenteerd. Conservator Joran Smale gidst bezoekers door het ontrafelen van de verhalen en feiten rond een scheepsopgraving uit 1959. Het wrak herbergt een schat aan 19e-eeuwse artefacten, waaronder vier zilveren oorijzers. De intrigerende ontdekking begint met een prachtig versierde koperen tabaksdoos, de eerste aanwijzing over het mysterie van het vergane schip en zijn bemanning.

De tentoonstelling biedt een speurtocht naar het leven aan boord, met persoonlijke bezittingen als kinderschoenen, sieraden en keukengerei. Archiefonderzoek vult het verhaal aan, waarbij bezoekers stap voor stap het schip en zijn bemanning onthullen. De climax van de zoektocht onthult zelfs de naam van het schip. Naast het Oorijzerwrak biedt Batavialand een blik op andere scheepswrakken, waarbij Flevoland zich profileert als 's werelds grootste scheepskerkhof op het droge.

Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en schoolgroepen, belicht de interactieve speurtocht het rijke verleden van Flevoland. Conservator Joran Smale prijst de samenwerking met SKVL, benadrukkend hoe de tentoonstelling recht doet aan de inhoud en het verhaal. Het toevoegen van beeldmateriaal en interactieve onderzoekstafels versterkt de aantrekkingskracht. De flexibiliteit in het betrekken van conservatorideeën, zelfs in de laatste fase, resulteert in een visueel aantrekkelijke en informatieve expositie.

campagnebeeld: medea huisman
foto's: Mike Bink

Museum Batavialand Lelystad

HET MEEST ONDER DE INDRUK WAS IK DENK IK TOEN IK VOOR HET EERST HET CAMPAGNEBEELD VOOR DE TENTOONSTELLING TE ZIEN KREEG: EEN SILHOUET VAN EEN MEISJE IN KLEDERDRACHT, VOORSTELLENDE ÉÉN VAN DE OPVARENDEN VAN HET SCHIP, NAMELIJK HISKE DE JONG, DIE NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID HAAR NAAM DEELDE MET HET SCHIP. HET IDEE OM DE ZOEKTOCHT NAAR DE IDENTITEIT VAN DE OPVARENDEN VAN HET OORIJZERWRAK TE VERBEELDEN MIDDELS DIT SILHOUET RAAKTE IN MIJN OPTIEK PRECIES DE KERN VAN HET ONDERWERP.

Conservator Joran Smale