storytelling building

storytelling
building

Dimence is een organisatie die geestelijke gezondheidszorg biedt aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen. SKVL werd uitgedaagd om een plan te ontwikkelen voor de nieuwbouw vestiging te Almelo. de vraag was om naast een bewegwijzering ook een idee te ontwikkelen om het symmetrische gebouw van een zekere bezieling en identiteit te voorzien.

Om de diepgang te vatten die het gebouw door zijn functie ondergaat is op initiatief van SKVL middels brainstormsessies en workshops een verhaal ontwikkeld wat de psyche van de mens verteld. Om dit verhaal te verwezenlijken zijn een zevental illustratoren en 1 dichter geselecteerd. De vraag naar bewegwijzering en bezieling is in het proces tot een samenhangend geheel versmolten. In het verlengde van de architectuur zijn de posities voor de illustraties geanalyseerd. Door het gebouw te beschouwen als een boek is er een intiem en liefdevol verhaal verteld in de locatie Westerdok. Een storytelling building met verhalen die je raken zonder confrontatie.

In uiting gebracht dankzij illustratoren Elske Berndsen, Coert de Boe, Caroline Cracco, Ingeborg Panjer, Annemiek Pruijt, Anja Tubben en dichteres Heidi Koren.

fotografie: Vincent Nijhof

Westerdok Almelo

Noodweer - Caroline Cracco

www.cracco.nl

Hulp aanvaarden - Coert de Boe

www.boeontwerp.nl

Wortelbosje - Elske Berndes

pinterest.com

Maandagmorgen - Elske Berndes

pinterest.com

Schrijf - Heidi Koren

www.heidikoren.nl

Bevrijd - Coert de Boe

www.boeontwerp.nl

The merman - Annemiek Pruijt

www.annemiekpruijt.nl