Roof & Restitutie

Roof & Restitutie

Tijdens de tentoonstelling Roofkunst bleek er een overschot aan informatie en een te kort aan fysieke ruimte. Zo ontstond de opdracht voor SKVL om een boek vorm te geven wat als verdiepingsslag moest gelden van de tentoonstelling. Waar het in de tentoonstelling gaat over de geroofde kunst voor, tijdens en na de WOII gaat het in dit boek voornamelijk over de tijd van het restitutie proces. Per kunstwerk wordt toelichting gegeven over de uittocht en de terugkeer ervan. Dit wordt op informatieve wijze toegelicht en ondersteund door krachtige afbeeldingen van de kunstwerken zelf. Het boek biedt ruimte aan ieder geroofd stuk tijdens de WOII wat tot Nederlandse bodem behoorde.

Roof & Restitutie