Roof & Restitutie

Tijdens de tentoonstelling Roofkunst bleek er een overschot aan informatie en een te kort aan fysieke ruimte. Zo ontstond de opdracht voor SKVL om een boek vorm te geven wat als verdiepingsslag moest gelden van de tentoonstelling. Waar het in de tentoonstelling gaat over de geroofde kunst voor, tijdens en na de WOII gaat het in dit boek voornamelijk over de tijd van het restitutie proces. Per kunstwerk wordt toelichting gegeven over de uittocht en de terugkeer ervan. Dit wordt op informatieve wijze toegelicht en ondersteund door krachtige afbeeldingen van de kunstwerken zelf. Het boek biedt ruimte aan ieder geroofd stuk tijdens de WOII wat tot Nederlandse bodem behoorde.

Roof & Restitutie

dimence pocket

Het boekwerk ‘Westerdok’ is uitgebracht ter gelegenheid van de opening van de GGZ instelling Westerdok te Almelo (zie ook project Dimence).

Vanwege de rijkdom en de hoeveelheid aan prachtig materiaal hebben we een aantal bepalende ontwerpkeuzes gemaakt. Deze stelden ons in staat om, binnen het gestelde budget, maximale mogelijkheden te creëeren voor een sterk en beeldend ontwerp.

Er is gestudeerd op een effectieve  toepassing van het inslagschema, de bindwijze en het papierformaat. Hierdoor onstond de mogelijk voor het gebruik van bijzondere papiersoorten en toepassing van een maximaal aantal pagina’s. Zodat  de illustraties en verhalen de ruimte kregen die ze verdienden. Het resultaat is een compacte pocket die door zijn dikte en formaat aanvoelt als een kleine bijbel. 

Dimence pocket

Inverse India

Stepwells zijn prachtige eeuwenoude waterputten in India. Deze ondergrondse bouwwerken fascineerden Jeroen van Westen vanuit zijn achtergrond als landschapskunstaar. Hij besloot om zich hierin te verdiepen. Hij reisde, in een periode van 6 jaar, meerdere keren af naar de streek Gujarat om verschillende stepwells te bezoeken. Een kunstproject met verschillende foto's, video's en een reisverslag als resultaat.

Eloi en Jeroen werkten voor dit project al jaren samen aan diverse projecten. Deze samenwerking maakt dat ze elkaar vaak opzoeken in inspirerende nieuwe initiatieven. Toen Eloi de eerste foto’s zag van het project was hij gelijk gefascineerd door de schoonheid ervan en beide besloten om hier gezamenlijk een vervolg aan te geven.

Het heeft geresulteerd in een reis naar India waarbij de kunstbundel in Mumbai is geproduceerd. Om vervolgens af te reizen naar Pune om daar de voorbereiding en realisatie van een tentoonstelling met de kunstwerken op poten te zetten. Een mooie opening en publicaties in 3 landelijke kranten was een prachtig resultaat van deze inspirerende reis.

Inverse India

Vechtpark magazine

Vechtpark is een bijzonder plan van landschap kunstenaar Jeroen van Westen. In deze magazine uitgave heeft SKVL de technische benadering van natuur gevat in verschillende boekdruk kunsten. 

Door de zeefdruk, gepreegd, gedrukt en gebonden onder leiding van SKVL. Om de gelaagdheid van het landschap weer te geven is de cover van dit magazine gedrukt door middel van pregen. Deze druktechniek, ook bekend als blinddrukken, maakt het mogelijk om drie verschillende reliëfs in het papier te drukken. De eerste preegdruk toont de rivieren, de verdiepingen in het landschap. De tweede preegdruk de dijken en stedenbouw, het verhoogde landschap. SKVL heeft dit hele proces begeleid van begin tot eind en is ook verantwoordelijk geweest voor de grafische uiting van het magazine. Hierbij is onderscheid gemaakt in tekst, quotes en afbeeldingen. Er zijn 3000 exemplaren gedrukt en verdeeld tussen geïnteresseerden.

Vechtpark magazine

Proefschrift

Om het proefschrift 'Management of Impacted Third Molars' inhoudelijk te kunnen doorgronden heeft SKVL zich volledig gestort op de complexe materie die het onderzoek te bieden heeft. Het trekken van de verstandskies kan veel gevolgen hebben voor iemands gezondheid. Dr. Hossein Ghaeminia analyseerde het proces en ontwikkelde aan de hand van zijn conclusies een classificatie waarmee aan de hand van röntgenopnamen een inschatting kan worden gemaakt van het risico wat het eventuele verwijderen van de kies met zich meebrengt. Om deze classificatie te vertalen naar een leesbaar geheel heeft SKVL alle schema’s en tabellen voorzien van typografie en illustraties. Alle brondata van het onderzoek is dienend geweest in de grafische uiting van het proefschrift. Als extra ondersteuning van het onderzoek is er op initiatief van SKVL een poster ontwikkeld waarin schematisch alle stappen van het vraagstuk zijn gevisualiseerd. De kern van het onderzoek is in het gehele proefschrift middels visualisatie te duiden.

Proefschrift

Pieter Puype book

tst