de spelende mens

de
spelende
mens

Speelgoed als spiegel van de samenleving. Met deze intentie werd SKVL betrokken als ontwerp partner voor een vernieuwd Speelgoed Museum in het centrum van Deventer. Het Museum is samen met museum de Waag onderdeel van Deventer Verhaal. 

De gevarieerde verzameling geeft een prachtig inzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen. Speelgoed komt pas tot leven door fantasie en interactie. Bij de herinrichting van het museum zijn we uitgegaan van deze verschillende functies en betekenislagen van speelgoed in onze samenleving. 

De twee pakhuizen zijn in eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. Er zijn typische kenmerken uit de Hanzeperiode bewaard gebleven die door eerdere verbouwingen deels aan het zicht waren onttrokken. Ons doel was deze bouwhistorische kwaliteiten in de nieuwe opzet opnieuw zichtbaar te maken en meer te verbinden met de museale inrichting. Gebouw en tentoonstelling versterken elkaar.

Door middel van kleinschalige ingrepen is er meer ruimte gecreëerd om gasten op een goede manier te ontvangen. Voor mindervaliden is hiermee de toegankelijkheid van het museum ook vergroot. Met de Wonderkamer als start en einde van het museum bezoek is een goede fundering gelegd voor groeiende bezoekers aantallen. 

Om een meer verhalende opzet te bereiken is sterk ingezet op beeldredactie in samenwerking met Frederieke Jeletich-Visser

Naast het bieden van context bij de collectie is er vooral een rijke beeldlaag ontstaan die het idee van de spelende mens elke keer weer op een andere manier probeert te duiden. 

Speelgoedmuseum Deventer is een interactief museum waarbij kijken, doen, beleven en leren de standaard zijn. 

foto's: Mike Bink

Speelgoedmuseum Deventer

ontwikkeling

Planvorming
Conceptplan
Content advies / projectgroep
Content advies / beeldredactie
3d modellering
Visualisering / presentaties
Kostenraming

Ontwerp
Ruimtelijk ontwerp
Grafisch ontwerp
Technische engineering

Realisatie
Werktekenen
Grafische uitwerking
Productiebegeleiding

looptijd
sept 2019 - sept 2021