Werkwijze

Bij SKVL krijgt het ontwerpproces het karakter van een dialoog, als middel om tot de essentie te komen en hieraan vorm te geven. Vanuit een betrokken,open en onderzoekende houding zijn wij in staat betekenisvol te kiezen en dit in een grote verscheidenheid aan uitingsvormen om te zetten.  

good design starts
with dialogue

interior architecture

Bij het ontwerpen van een interieur is het leren kennen van de gebruiker van essentieel belang. We investeren in dit proces om de vragen goed te kunnen beantwoorden maar ook met nieuwe inzichten te komen. Zo vormt een interieur zich om de gebruiker heen. Onze benadering is zowel analytisch als sensitief waarbij we ernaar streven kwalitatieve ruimtes te ontwerpen waar gebruik en beleving samengaan.

exhibitions

Een goede tentoonstelling is als een verhaal waar je doorheen kunt lopen. Ruimtelijke beleving, visuele verbeelding en inhoudelijke leesbaarheid komen op een intuïtieve manier samen. SKVL wordt vaak in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het concept van de tentoonstelling. Hierin schakelen we met de samenstellers op inhoud en het achterliggende doel om zo richting te geven en vorm te bepalen. Zo zoeken we de verdieping op vanuit kennis en zetten dit om in uitingen die tastbaar en voelbaar zijn.

books & print

In het digitale tijdperk heeft juist drukwerk een hoge attentie en belevingswaarde. SKVL gelooft in een holistische benadering waarin wij de kracht van het ambacht en de rijkdom van het verhaal combineren. Vanuit een sterk analytisch vermogen vormen we vanuit inhoud en weten dit altijd te vertalen naar een krachtig en esthetisch ontwerp. De brede kennis van materialen en technieken in combinatie met een betrokken manier van ontwerpen vormen de basis voor ieder drukwerk.