Proefschrift

Proefschrift

Om het proefschrift 'Management of Impacted Third Molars' inhoudelijk te kunnen doorgronden heeft SKVL zich volledig gestort op de complexe materie die het onderzoek te bieden heeft. Het trekken van de verstandskies kan veel gevolgen hebben voor iemands gezondheid. Dr. Hossein Ghaeminia analyseerde het proces en ontwikkelde aan de hand van zijn conclusies een classificatie waarmee aan de hand van röntgenopnamen een inschatting kan worden gemaakt van het risico wat het eventuele verwijderen van de kies met zich meebrengt. Om deze classificatie te vertalen naar een leesbaar geheel heeft SKVL alle schema’s en tabellen voorzien van typografie en illustraties. Alle brondata van het onderzoek is dienend geweest in de grafische uiting van het proefschrift. Als extra ondersteuning van het onderzoek is er op initiatief van SKVL een poster ontwikkeld waarin schematisch alle stappen van het vraagstuk zijn gevisualiseerd. De kern van het onderzoek is in het gehele proefschrift middels visualisatie te duiden.

Proefschrift